Μοντέλο:
Μάρκα:
Κατηγορία:
Γυν-Αντρικά:
Ταξινόμιση:
Σειρά:
 
    Λιπαντικά  -  Vrooam
  10

Mutlipurpose Lubricant


For maintenance, care and conservation. Penetrating de-watering fluid for motorcycles, provides excellent displacement of moisture from engines, ignition systems and electrical contacts. Loosens, cleans, lubricates inaccessible mechanisms and protects metal surfaces against corrosion and moisture.

Mutlipurpose Lubricant

400ml

 
     Σχετικά προϊόντα:
Vrooam
 Coolant Mix
  8,20 €
Vrooam
 4T 10W-50 VR90
  18 €
Vrooam
 100% Synthetic 2T Racing engine oil (Kart)
  31 €
Vrooam
 4T 15W-50 VR50
  10,40 €

Nolan
X-lite
Grex
Kappa
ncom
xseries
multi
Clover
Tucanourbano
Stylmartin
Wind
Onguard
Ap
Puig
Vrooam
Tender
Nerocorsa